Turism
Duminică Februarie 25, 2018

           Adresa str. Principală nr. 389   Telefon 0230.536506   E-mail  primaria_vadu_moldovei@yahoo.com

" Vino sã vezi" ( Ioan 1,46)
" Fã şi tu asemenea" (Luca 10,37)

    Pe parcursul celor peste 140 de ani, de la ctitorie şi pânã astãzi, acest Sfânt lãcaş a avut de strãbatut un drum anevoios, trecãnd succesiv prin diferite etape: bisericã de curte boiereascã, bisericã parohialã, schit de cãlugãri, pentru ca în cele din urmã, sã-şi implineascã "destinul", devenind mãnãstire de maici. Transformarea schitului în mãnãstire a fost posibilã prin grija P.S. GHERASIM PUTNEANUL, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rãdãuţilor, un minunat fiu al acestor meleaguri.
    Astãzi în incinta mãnãstirii se aflã vechea bisericã cu hramul Sfântu Gheorghe (23 aprilie) şi noua bisericã cu hramul Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie).

    Deasemenea mãnãstirea gãzduieşte un muzeu care are drept obiectiv colectarea, conservarea bunurilor culturale şi valorificarea lor prin expunere şi publicare în scopul instruirii şi agrementãrii publicului larg.
          "Mãnãstirea Cãmârzani" de Vasile Miron

 

 

Imaginile vorbesc de la sine despre credinţa, dragostea şi smerenia maicilor, sub îndrumarea maicii stareţe stravofora Maria şi a parintelui stareţ protosinghelul Ignatie.

 

Imagini din muzeu:

S5 Box

Login